Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Vriendennieuwsbrief

Bent u Vriend maar ontvangt u de Vriendennieuwsbrief niet? Stuur dan een email met naam, adres, woonplaats en emailadres naar vrienden@hetnieuweinstituut.nl ter verificatie.

Architectuurexcursies

Met ingang van 2016 worden de architectuurexcursies zelfstandig door een aantal Vrienden van Het Nieuwe Instituut georganiseerd. Voor meer informatie omtrent deelname aan deze excursies kunt u contact opnemen met de organisatoren door een mail te sturen aan vriendenexcursies@xs4all.nl.